KOL rehabilitering er et  tilbud til dig som KOL patient. Tilbuddet omfatter både træning og undervisning.

Formål

Formålet med KOL rehabilitering er, at forbedre livskvaliteten samt det fysiske og psykiske velvære for dig både på kort og på lang sigt.

En læge eller sygeplejerske fra Lungesygdommes ambulatorium vurderer, om rehabilitering skal være en del af dit behandlingsforløb.

Et rehabiliteringsforløb i vores afdeling indledes med en gangtest, som du udfører hos vores fysioterapeut med henblik på at fastsætte din fysiske formåen.

Træning

Selve træningen består af opvarmning, gangtræning, styrketræning og konditionstræning. Træningen har til formål at forbedre din vejrtrækning, kondition og muskelstyrke.

Træningen foregår dels på hospitalet og dels som daglig træning hjemme hos dig selv.

På hospitalet er man opdelt i hold af ca. 10 patienter. Træningen tilpasses individuelt.

For at få effekt af træningen er det vigtigt, at du er motiveret og parat til at træne hver dag — også derhjemme.

Undervisning

Ud over træning får du også undervisning, som har til formål at give dig nyttige redskaber til at håndtere din sygdom i hverdagen. F.eks. redskaber til at overvinde angst.

Du får undervisning i vejrtrækning, korrekt inhalationsteknik, kost og basal viden om, hvordan lungerne er opbygget og fungerer.

Forløb

Rehabiliteringsforløbet strækker sig over 8 uger, hvor du møder på sygehuset 2 dage om ugen til 1½ times træning kombineret med undervisning.

Forløbet afsluttes med test af din kondition og ganghastighed. Testen gentages efter 3 måneder.