Vi tilbyder lungepatienter, der er i hjemme-iltbehandling, besøg af en ilt-sygeplejerske.

Formål

Formålet med ilt-sygepleje er at øge din livskvalitet og tryghed ved at informere om medicin, kost og valg af leveringsform (iltudstyr) samt at vejlede og undervise dig i korrekt håndtering af iltudstyret.

Ilt-sygeplejersken vil løbende vurdere, hvorvidt der er behov for iltbehandling, og hvor meget ilt du i givet fald skal bruge. 

Ilt-sygeplejersken måler din iltmætning og vurderer iltbehovet nogle gange i samråd med en lungelæge på hospitalet. Vi sikrer at du håndterer ilten og inhalationer korrekt, samt forebygger gener fra iltbehandling. Der er samtidig mulighed for at tale om, hvordan du i øvrigt har det med at leve med din sygdom.

Skal du ud og rejse, kan vi være behjælpelige i samarbejde med iltfirmaet arrangere relevant rejseudstyr. 

Hvem tilbyder vi hjemmebesøg?

Iltpatienter, der er bosiddende i Aarhus og Samsø, tilbydes besøg af ilt-sygeplejersken. Som udgangspunkt vil det være 3 – 4 besøg om året, evt. lidt hyppigere i starten og senere med længere intervaller. På Samsø kommer ilt-sygeplejersken på besøg 2 gange årligt.

Et hjemmebesøg kan vare fra 30 min. til halvanden time. Du vil enten modtage et brev med information om næste besøg, eller din ilt-sygeplejerske vil kontakte dig telefonisk og lave en mundtlig aftale

Hjemmebesøget skal være med til at sikre en glidende overgang i forbindelse med din udskrivelse og sikre sammenhæng i din behandling og pleje.

Læs mere her:

 

 

Iltbehandling i hjemmet

Fakta om Iltbehandling

 

  • Det er vigtigt med total rygestop
  • Det er meget farligt at ryge under iltbehandling, og du skal undgå at være i nærheden af al form for åben ild - det gælder også e-cigaretter.
  • Du skal anvende ilt-udstyr, når du kører bil. 
  • Selv om det kniber med at få luft, så er det vigtigt at få sig rørt. Du kan anvende mobilt ilt-udstyr. 
  • Har du planer om udlandsrejse, skal du kontakte læge, rejseselskab, iltleverandør, rejseforsikringen og ilt-sygeplejersken. HUSK at være i god tid.