Barnefod med overvågningsudstyr

Har dit barn behov for intensiv behandling, bliver det i starten behandlet i Børn og Unge, som har et særligt afsnit for nyfødte. Du selv bliver indlagt i Afsnit for Mor og Barn, på Familieafsnittet eller tæt på dit barn i Børn og Unge.

Observation og pleje af mit barn 

Børnelægen afgør, hvornår dit barn er klar til at komme hen til dig i Afsnit for Mor og Barn. Børnelægerne tilser også dit barn her og er med til at udskrive det, når det er klar til at komme hjem, og du og din partner er trygge ved udskrivelse.

Personalet vejleder dig om plejen af barnet, hvad du skal holde øje med etc. Du og din partner passer selv barnet. Trænger I til en pause, aftaler I det med personalet.

Infektion og besøg - hvad skal jeg tænke over?

Vask/sprit hænder før pusling af barnet. 

Bliv i afsnittet med barnet, så barnet ikke udsættes for smitte udefra. Besøgende skal være over 15 år, barnets egne søskende er dog velkomne, hvis de er raske og ikke har været udsat for smitte.

Den første tid hjemme - barnets kost

Tag mod sundhedsplejerskens råd og vejledning og drøft dit barns kost med hende. De fleste børn vil have en vægtøgning på 150-200 g pr. uge. Giv om muligt dit barn modermælk indtil 6 måneders alderen. Drøft valg af mælkeerstatning med din sundhedsplejerske, hvis det ikke er muligt at amme. Hun vejleder om præparater og tilskudsmuligheder. Husk vitamin- og jerntilskud ud fra den vejledning, du har fået.

Den første tid hjemme - hverdagen med barnet

  • Husk almindelig god håndhygiejne.
  • Lad barnet sove på ryggen, lad det kigge til forskellig side. Lad barnet ligge på siden eller maven, når det er vågent.
  • Udsæt ikke barnet for tobaksrøg.
  • Tag gerne barnet med på en mindre gåtur, hvis vejret tillader det. Undgå at barnet bliver for varmt eller koldt (nakken skal føles varm og tør).
  • Lad gerne barnet sove udenfor, hvis det vejer over 3000 g. Sørg for læ. Undgå frost, meget koldt eller tåget vejr.
  • Undgå direkte sol. Husk insektnet. 
  • Undgå tæt kontakt til syge personer. Dit barn må gerne være sammen med andre børn og voksne. 

I nogle tilfælde vil lægen ved udskrivelsen give råd om ekstra påpasselighed. Dette gælder ved meget for tidligt fødte børn (<30 uger), hvor barnet ikke skal have kontakt med personer, der er forkølede. Ved den første ambulante kontrol vurderer lægen, om de specielle hensyn bør fortsætte. I så fald har du mulighed for at forlænge din barselsorlov.

Barselsorlov - kan den forlænges ved barns sygdom?

Din orlov kan forlænges med det antal dage, dit barn har været indlagt. Få dokumentation med fra afsnittet, når du skal hjem.  

Mere viden om tidligt fødte børn 

Kig evt. på gruppesiden Dansk præmatur Forening