Team for gravide, Århus

Overlæge (fødselslæge) Merete Hein

Overlæge (fødselslæge) Kirsten Marie Schiøtt

Afdelingslæge Susanne Lund Kristensen

Jordemoder Charlotte Blohm

Jordemoder Hanne Thomsen

Jordemoder Mette Thorup

Jordemoder Charlotte Sollid

Jordemoder Rikke Brun

Socialrådgiver Rikke Brøcker

Team for gravide, Herning

Overlæge (fødselslæge) Birthe Brøndum Mortensen

Jordemoder Sille Richter Hansen

Jordemoder Lillian Broe Aagaard 

Socialrådgiver Pia Bøge

Ledelse og sekretariat, Århus

Afdelingsjordemoder Sanne Ravnsbæk  Leder

  Sanne Ravnsbæk
  Tlf.: 78 45 36 80
  Mail: sanrav@rm.dk
  

 

Lægesekretær Gitte Christensen