Fra 2. juli er der igen åbent for besøgende på sygehuset. Husk god hygiejne, hold afstand og søg at fordel jeres besøg. Det er svært at overholde afstandsreglerne på små stuer og i behandlings- og venterum. Medtag derfor kun 1 ledsager til undersøgelser, scanninger, behandling eller fødsel.

Dine besøgende skal være raske og holde afstand til personalet i afdelingen. Aftal med personalet, hvis handicaps, kritisk sygdom eller svære valg nødvendiggør besøg af flere besøgende på en gang. 

Vi håber på din/jeres forståelse.