- om videreuddannelsesforløbet på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsen er organiseret således:

Introprogram:

Ved ansættelsen gennemføres et introduktionsprogram af 6 hverdages varighed (inkl. evt. sygehusintroduktion). Programmet omfatter:

  • 1 dags generel introduktion på Aarhus Universitetshospital (varetages af sygehusadministrationen)
  • 5 dages introduktion i afdelingen. I 3 dage er der primært føl-funktion formiddag og undervisning eftermiddag. Den sidste dag er placeret sidste hverdag og omfatter opsamling omkring EPJ og KFE. 

Vagtberedskab:

I den første ansættelsesmåned vil den uddannelsessøgende være fritaget for vagt.

I introduktionsansættelsen og første år i hoveduddannelsen fungerer lægen som forvagt, resten af forløbene som bagvagt.

Cirkulation:

Introduktionsuddannelsen fordeles således:

  • 10 måneders ophold i op til 2 teams ud af Kræftafdelingens 4 teams.
  • 2 måneder som ”feltlæge” i stråleterapien

Vedr. teamfordeling, se afdelingens hjemmeside.

Vejledning:

Der er dagligt mulighed for klinisk vejledning (konferencer, stuegang og ambulante funktioner). Der tildeles en vejleder i den gruppe, hvor lægen placeres samt i stråleterapien. Denne vejleder er samtidigt 360 graders facilitator. Afdelingen anvender ofte H-læger som vejledere for I-læger. Sammen med vejleder planlægges opnåelse af kompetencer og der laves en uddannelsesplan.

Undervisning og forskning:

Supplerende til den daglige supervision, deltager den uddannelsessøgende i afdelingens formaliserede undervisningsprogram, der omfatter:

  • Onsdag morgen kl. 8.05-8.50, fælles undervisning for alle afdelingens læger
  • Den 1. og 3. tirsdag i månede kl. 8.10-8.50, er der team undervisning i de tilknyttede kræftsygdomme, herunder orientering om afdelingens forskningsprotokoller
  • Tre seancer i ”psykologisk erfaringsudveksling” under supervision af afdelingens psykolog
  • Der afholdes flere ugentlige tværfaglige konferencer (mamma-, lunge-, colo-rektal/anal-, lever-, gynækologi, urologi-, sarkom-, lymfom-, hoved-hals- og neurokonferencer)

Der er god tradition for forskning på afdelingen og til stadighed ca. 30 Ph.d.-studerende.

Kræftafdelingen medvirker i videreuddannelsen af læger i specialet klinisk onkologi. Der er til afdelingen knyttet mindst 14 årlige introduktionsstillinger og 7 hoveduddannelsesstillinger. Det betyder, at afdelingen hele tiden har ansat 14-20 introduktionslæger og ca. 20 hoveduddannelseslæger.

Som et led i den lægelige videreuddannelse gennemgår de uddannelsessøgende en række kurser og uddannelsestilbud internt i afdelingen samt kurser arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Afdelingen varetager bl.a. kursus i strålebehandling for både i-læger og h-læger, kursus i GCP for læger i introduktionsuddannelse og kursus i kommunikation.

For forhold vedrørende introduktions- og hoveduddannelsestillinger henvises til  Den lægelige videreuddannelse- Region Nord .