Diplomuddannelse i palliation

Det er muligt for sygeplejersker, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter at tage en diplomuddannelse i palliation.

Nordisk palliativ efteruddannelse for læger

Efteruddannelsen udvikles og afholdes i et samarbejde mellem de fem nordiske landes foreninger for palliativ medicin over 6 moduler i en periode på to år.  

 

Uddannelse af nøglepersoner i den palliative indsats

Uddannelse af nøglepersoner i den palliative indsats i primær og sekundær sektor.

Uddannelsen af nøglepersoner er etableret i et samarbejde mellem videnscenter ved Hospice Søholm og Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, AUH.

Målgruppen er sygeplejersker, der i deres hverdag møder uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende enten på hospital, på lokalcentre eller i eget hjem.

Mere information og tilmelding: www.rm.plan2learn.dk

Søgeord: Palliation