I Kræftafdelingen er der udviklet et bredt og varieret oplæringsprogram for nyansatte i sygeplejen. Formålet med programmet er, at nyansatte i sygeplejen udvikler kompetencer til at udføre den specielle sygepleje til mennesker med kræft.


I programmet indgår introduktion til Kræftafdelingen, forflytningsteknik, introduktion til Klinisk Forskningsenhed KFE, basiskursus i onkologisk sygepleje, kommunikationskursus, tilbud om sundhedsfaglig supervision m.m. Programmet er udviklet i et tæt samarbejde med bl.a. afdelingens afdelingssygeplejersker.

Introduktionsprogrammet udgør sammen med medarbejderens refleksioner over egen og kollegers praksis et væsentligt bidrag til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder.

Den nyansatte nyuddannede professionsbachelor følger efter nærmere aftale med afdelingssygeplejersken desuden programmet ”Godt begyndt”.

Introduktion til det enkelte afsnit finder sted efter afsnittets eget introduktionsprogram.

Udover introduktionsprogrammet afvikles der løbende undervisning i specifikke principper for pleje og behandling inden for de enkelte kræftsygdomme.

 

Tutor

Den nyansatte er tilknyttet en tutor, som er en af afsnittets  kompetente sygeplejersker, som de første 6 mdr. er medansvarlig for, at der foregår vejledning og oplæring i praksis.

Oversigt over de første 12 måneder

Uge 1 – 2

Introduktionsperioden. Introduktion til Aarhus Universitetshospital og Kræftafdelingen

Uge 2 – 3

 

Forventnings – og planlægningssamtale med tutor og afdelingssygeplejerske

Følge afsnittets oplæringsprogram

Efter 3 mdr.

Tre måneders samtale med tutor og afdelingssygeplejerske

Første 6 mdr.

Følgedage med tutor

Inden 6 mdr.

 

Kræftafdelingens basiskursus

Funktionsrettet kursus om cytostatika for sygeplejersker, som varetager administration af cytostatika

6. mdr

Seks måneders samtale med tutor og afdelingssygeplejerske

Efter 1 år

MUS- samtale med afdelingssygeplejerske