Information

Sygeplejestuderende og social og sundhedsassistentelever afvikler en del af deres uddannelse i afdelingen. I den kliniske undervisning indgår studerende og elever i autentiske sygeplejesituationer og patientforløb i samspil med afdelingens plejepersonale og andre sundhedsprofessionelle.

Sygeplejestuderende afvikler deres kliniske undervisning i afdelingen på alle syv semestre

Sundhedsassistentelever afvikler deres somatiske praktik i afdelingen som sidste del af deres uddannelse fra efteråret 2018.

 

Kliniske vejledere - varetager vejledning  i klinikker og sengeafsnit

Klinik A                                           Maria Engelbrecht Jirabi

Klinik B                                           Helle Rolighed Jacobsen

Klinik C                                           Heidi Vagner Elmer Nielsen

Klinik D                                          Sobina Jesuloganathen

Stråleklinik 1                                   Vivi Gundertofte Hansen

Stråleklinik 2                                   Anja Riis Jensen

Sengeafsnit 1                                  Ellen Thusgaard Kristensen

Sengeafsnit 2                                  Christine Almtoft

Enhed for Lindrende Behandling           Birgitte Elmose Jørgensen

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg