Formålet med uddannelsen er, at den uddannelsessøgende opnår viden, færdigheder og kompetencer med henblik på gennemførelse af stråleterapi.

En gennemført uddannelse giver betegnelsen stråleterapeut.

Funktioner

Arbejdet indenfor stråleterapi omfatter:

  • Strålebehandling med computerstyret apparatur, herunder sikring af den praktiske gennemførelse af et ordinært behandlingsforløb
  • Identifikation af patient, kontrol af behandlingsdata, lejring af patient, sikring af at totaldosis ikke overskrides og billedverifikation
  • Kommunikation med omsorg for og observation af patienter i strålebehandling, således at der kan foretages specifik identifikation og intervention af strålebehandlingsrelaterede bivirkninger
  • Medvirken i kvalitetsudviklingen i afdelingen
  • Deltagelse i tværfagligt samarbejde vedrørende strålebehandling

                                                          Adgangsbetingelser 

En gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse.


Opnået dansk autorisation.

Det anbefales, at ansøgere har mindst 2 års erhvervserfaring, relateret til patienter inden for det sundhedsfaglige område.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er af 1 års varighed svarende til 60 point, fordelt på 18 ECTS-point til teoretisk uddannelse og 42 ECTS-point til klinisk uddannelse.

 

Mere information