"Good Clinical Practice (GCP) og kliniske forsøg i et praktisk onkologisk perspektiv"

I Kræftafdelingen er mange behandlinger en del af et klinisk forsøg. Alle kliniske forsøg skal opfylde reglerne for GCP. Det betyder, at den enkelte medarbejder i de onkologiske afdelinger ikke vil kunne undgå at blive konfronteret med forskellige aspekter og problematikker knyttet hertil.
Klinisk Forsknings Enhed (KFE) afholder derfor kursus om kliniske forsøg og GCP.

Emnerne på kurset er:

     - Hvad er et klinisk forsøg?
     - Hvad er GCP?
     - Involverede parter
     - Hvad er en protokol?
     - Datakvalitet
     - Toksicitet / CTC
     - AE/SAE-indrapportering
     - Responsevaluering
     - Informeret samtykke

Formål: At få kendskab til opgavefordeling/ansvarsfordeling, principperne ved fase I-II-III- undersøgelser, bivirkningsregistrering, RECIST-kriterier, lovgivning, godkendelsesprocedurer og lovmæssige krav i forbindelse med det informerede samtykke.
Undervisningen suppleres med praktiske øvelser.

Målgruppe: Reservelæger, læger (kurset erstatter det tidligere obligatoriske I-kursus for introduktionslæger), sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og farmakonomer på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
Kurset er åbent for eksternt personale i det omfang, der er plads. Dette afgøres ved tilmeldingsfristens udløb.

Undervisere: Overlæge Henrik Schmidt og projektsygeplejerske Line Seir Jørgensen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Pris: Kurset er vederlagsfrit for ansatte ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. 
For andre koster det 600 kr., som faktureres 1 uge før kurset. Afbud herefter refunderes ikke. Ved tilmelding angives afdelingsnummer, der skal betale.

Forplejning: Under kurset serveres morgenkaffe med brød, frokost med drikkevarer samt kaffe og kage.

Sted: Marselisborg Havnekro (tidl. Restaurant Navigator), Marselisborg Havnevej 46 D, 8000 Aarhus C.

Parkering: Der er mulighed for gratis parkering når, du har registreret bilens nummerplade på kursusstedet. 

Varighed: Heldagskursus kl. 8.00-15.30.