Forskning inden for kræftsygeplejen skal på et videnskabeligt grundlag bidrage til at forbedre den kliniske sygepleje til patienter og pårørende i onkologiske behandlingsforløb.

 

Forskning er en integreret del i ’Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning’ (SUUF).

Der arbejdes målrettet på at opbygge en forskningskultur blandt afdelingens sygeplejersker, der også kan byde ind og deltage i et flerfagligt forskningssamarbejde med de øvrige forskere i afdelingens og hospitalets kliniske forskningsmiljøer. Dette arbejde bygger på følgende:

 • Forskning er en videnskabelig aktivitet, hvor der produceres ny viden
 • Forskning i kræftsygepleje undersøger emner, fænomener og problemer af betydning for kræftpatienten, de pårørende og for sygeplejefagets udøvelse. Den sigter således dels mod klinisk anvendelse og dels mod udvikling af professionen/faget
 • Forskning er en integreret aktivitet i afdelingens sygeplejefaglige miljø og kan også udføres i flerfaglige forskningsfællesskaber og i forskningsprogrammer på afdelings- center- og hospitalsniveau.
 • En forskningstradition opbygges gennem tydelig ledelse samt udvikling og fastholdelse af videnskabelige kompetencer hos sygeplejersker i klinikken

 

Strategi for forskning i Kræftsygepleje, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 2017 – 2021

 

Aktuelle interne forskningsprojekter (2017)

 • Netværksmøders betydning for den unge med kræft og det sociale netværk.
  Pia Riis Olsen, klinisk sygeplejespecialist, cand. cur., ph.d.
 • Involvering af det sociale netværk hos patienter med hjernetumorer og deres familier – et aktionsforskningsprojekt.
  Pia Riis Olsen, Klinisk sygeplejespecialist, cand. cur., ph.d.
 • Støtte til en pårørende til en ægtefælle/samboende med primær malign hjernetumor.
  Sara Ravn Francis, sygeplejerske, cand. cur., ph.d. stud.
 • Patient-lead follow-up after adjuvant therapy for breast cancer
  Mai-Britt Bjørklund Ellegaard, sygeplejerske, cand.scient. san., ph.d. stud.
 • Konsultation med feedback - et dialogbaseret redskab til personlige forløbsplaner gennem systematisk patientinvolvering. Pernille Skovlund, sygeplejerske, can.cur., ph.d. stud.