Hospice er for uhelbredeligt syge og døende patienter, hvor den helbredende behandling er opgivet til fordel for en aktivt lindrende indsats.

Hvem kan komme på hospice?

For at komme på hospice skal man have en livstruende sygdom og have kort levetid tilbage.

Det betyder, at helbredende og livsforlængende behandling skal være afsluttet. Behandling, pleje og omsorg fremadrettet vil være af lindrende karakter, og man skal have
brug for den specialiserede indsats, hospice kan tilbyde.

Det er væsentligt, at den syge selv ønsker ophold på hospice.

Hvordan kommer man på hospice?

Henvendelse om ophold på hospice kan ske fra flere sider:

  • Den syge selv
  • pårørende
  • egen læge
  • hjemmeplejen
  • eller fra hospitalet.

Blot skal der følge en lægelig beskrivelse af sygdomshistorien, prognosen og begrundelse for valg af hospice.


Når der er plads på hospice, vil der blandt henvendelserne blive foretaget en prioritering.

Der er frit sygehusvalg til hospice.

Oversigt over alle hospice i Danmark