Her kan du løbende finde opgørelser over udvikling i afdelingens aktivitet.

Aktivitetsopgørelse for 2016

Faktablad 2019