Kontaktpersoner

Overlæge Betina Sørensen

Email: betisoer@rm.dk

Tlf: 7845 5006

 

Afdelingsbioanalytiker Lene Christiansen

Email: lenechti@rm.dk

Tlf: 24778171


Kvalitetskoordinator Kirstine Flæng Pedersen

Email: kispee@rm.dk

Tlf: 7847 5713 / 4011 7106

Beskrivelse af afsnittet

Vævscenteret er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at håndtere følgende væv/celler og test:

  • Allogen og autologe stamceller fra perifert blod, knoglemarv og navlesnorsblod
  • Allogene og autologe lymfocytter
  • Mononukleære celler til ATMP fremstilling
  • Knogler (knoglecenter Midt)
  • Testning for hiv, hepatitis B og C, syfilis og HTLV med serologiske markører og NAT test. Sidstnævnte dog kun hiv, hepatitis B og C 

Vævscenteret for stamceller er en del af det Aarhusianske Center for Stamcelletransplantation som er JACIE-akkrediteret (The Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT).

Knoglecenter Midt er en sammenslutning af afsnit på Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenheden Midt og Regionshospitalet Horsens, der modtager, frigiver og opbevarer knoglevæv, udtaget i forbindelse med hofteoperationer på lokale ortopædkirurgiske afdelinger.  

Vævscenteret anvender IT (Prosang), herunder ISBT128 til håndtering af alle processer og sikring af sporbarhed. Vævscenteret leverer IT løsning til Den Danske Hornhindebank

Vævscenter koden er DK268343. 

Rekvisition

Stamceller: se Rekvisition til stamcellelaboratoriet

Knogler: se Knogle afhentning og registrering 

For testning, se hiv- og hepatitislaboratoriet

Svar

Aftales individuelt. For stamceller vil svarene være elektronisk tilgængelige via epj og klinisk Immunologi (under blomsten)

Relevante links

Kliniske retningslinjer for stamcelleprodukter