Kontaktperson

Afdelingsbioanalytiker Susanne Nørgaard
susanne.noergaard@skejby.rm.dk
Tlf. 2478 4457

Beskrivelse af afsnittet

Blodtypeserologien udfører flg. analyser:

 • Blodtypebestemmelse og antistofscreentest forud for transfusion samt på gravide og donorer
 • BAC-/BF-test forud for transfusion
 • Antistofudredning på patienter med irregulære erytrocytantistoffer ifm. transfusion og ved graviditet
 • Antistof-koncentrationsbestemmelse (titrering) af antistoffer i gravide kvinders plasma og ved immunudredninger
 • Direkte antiglobulintest (DAT)
 • Udredning af transfusionskomplikationer
 • Udredning af hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose)
 • Kuldeaglutinintiter
 • Genomisk blodtypebestemmelse ifm. antistofudredning af multitransfunderede patienter, hvor det ikke er muligt at bestemme patientens blodtype med serologiske analysemetoder
 • Bestemmelse af fostres RhD-blodtype på blodprøve fra RhD-negative gravide mhp. RhD-profylakse
 • Bestemmelse af fostrets RhC, Rhc, RhE og K på blodprøve fra gravide med det korresponderende erytrocytantistof

Rekvisition

Kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital: Analyserne bestilles elektronisk via EPJ.
Praktiserende læger: Rekvisition oprettes i lokalt IT-system

Svar

Kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital: Svarene ses i Blodbankens InterInfo-system. Praktiserende læger: Der sendes elektronisk svar til rekvirenten.

 

Svartider

Antistofudredning er ofte kompliceret, hvorfor analyse- og svartid kan strække sig fra få timer til flere dage. Ved komplicerede udredninger hvor patienten har et transfusionsbehov vil blodbanken løbende være i dialog med den kliniske afdeling omkring en status.

Analyser hvor svaret ikke skal anvendes samme dag vil have en svartid på 1-2 dage, da analyserne udføres løbende i tidsrummet fra kl. 8.00-21.00.

Analyser hvor svaret skal anvendes samme dag, f.eks. med henblik på transfusion, udføres straks prøven er modtaget i Blodbank og Immunologi med mindre der er oplyst et tidspunkt senere på dagen for transfusionstidspunktet: 

 Analyse:

Svartider:

Blodtype og antistofscreening:

Erc(B)-Blodtype(AB0; Rh D) og 

P-erytocyt-Ab, gruppe

Ca. 45 min fra prøven modtages i Blodbanken.
B-BAC-test Ca. 45 min fra prøven modtages i Blodbanken.
P-BF-test Ca. 1 time fra prøven modtages i Blodbanken


Relevante links