Kontaktperson

Afdelingssygeplejerske Dorte Bøgeskov
dorboe@rm.dk
Tlf. 7845 5241

Beskrivelse af afsnittet

Blodbanksekspeditionen hører ledelsesmæssigt under Blodbanken og varetager:

  • Udlevering af blodkomponenter til afsnit på AUH-Skejby
  • Lagerstyring af blodkomponenter
  • Forsendelse af blodkomponenter
  • Vejledning i transfusionsstrategi
  • Vejledning i anvendelse af blodkomponenter
  • Udlevering af stamcellekomponenter
  • Udlevering af serumøjendråber


Blodbanksekspeditionen har åbent døgnet rundt alle årets dage.

Rekvisition

Patientinformation om blodtransfusion - patientpjece
InterInfo Login, regional supplerende
InterInfo - Beskrivelse, regional supplerende
Transfusionsrapportering, regional supplerende
Blodtransfusion, manuel opsætningskontrol, regional supplerende
Blodtransfusion, elektronisk opsætningskontrol, regional supplerende
Transfusionskomplikationer, regional retningslinje
Procedurer ved blodtransfusion, regional retningslinje
Indikation for transfusion med blodkomponenter, regional retningslinje
Blodtype, BAC-/BF-test, se Blodtypeserologien
Blodkomponenter, se Fraktioneringsafsnittet

Svar

Ikke relevant

Relevante links