Kontaktperson

Afdelingssygeplejerske Pia Brøgger Thomassen
piathoma@rm.dk
Tlf. 2490 8916

Kort beskrivelse af afsnittet

Blodbanken udfører:

  • Tapninger af bloddonorer.
  • Specialtapninger af trombocytaferesedonorer (blodplader).
  • Specialtapninger af plasmadonorer.
  • Blodprøvetagning på kandidatdonorer.
  • Opsamling af blodprøver/komponenter til forskningsbrug og kvalitetssikring

Rekvisition

Ikke relevant

Svar

Ikke relevant

Relevante links

Bloddonorerne i Danmark