Afereseklinikken

Kontaktmuligheder for patienter i aferesebehandling 

Blodbanken

Blodbankens telefonnummer og åbningstider

Danske Stamcelledonorer

Hvis du har spørgsmål vedr. knoglemarv og stamceller

Kontakt Blodbank og Immunologi

Kontaktinformation til fagfolk

Afdelingsledelsen i Blodbank og Immunologi

Navn og kontaktoplysninger på ledende overlæge og ledende bioanalytiker