Vi er praktiksted for sygeplejerskestuderende på alle niveauer i grunduddannelsen og Social og Sundhedsassistentelever. Vi betragter det som en af vores væsentlige kerneopgaver. Uddannelsen varetages af vores kliniske vejledere og praktikvejledere.

Vi vægter uddannelse og kompetenceudvikling hos vores ansatte sygeplejersker højt.

Omdrejningspunktet er vores ”Udviklingsforum”, som består af akademisk uddannede sygeplejersker, afdelingssygeplejersker og oversygeplejerske. Her besluttes bl.a. overordnet strategi og indsatsområder for udvikling af sygeplejen.

Den daglige kliniske kompetenceudvikling initieres og understøttes af vores specialeansvarlige og intro- og oplæringsansvarlige sygeplejersker i samarbejde med afsnittes andre sygeplejersker.

På udvalgte kliniske områder har vi nøglepersoner, plejepersonale med særlig flair for enten dokumentation, ernæring, sårpleje eller hygiejne. Deres opgave er at understøtte god praksis i afsnittene.

Vi fremmer udvikling af sygeplejen og det gode patientforløb gennem deltagelse i forbedringsindsatser både tværfagligt og på tværs af afdelinger og sektorer.