Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgier en højtspecialiseret afdeling, der varetager kirurgisk behandling og pleje af voksne med sygdomme i hjerte, lunger, spiserør, brystkassen og blodkar samt tumorer i relation hertil.

Afdelingen består af 2 lægefaglige specialer: 

 • Thoraxkirurgi (brysthulens kirurgiske lidelser)
 • Karkirurgi

Afdelingen råder over 58 sengepladser, fordelt på Hjertekirurgisk afsnit, Lungekirurgisk afsnit og Karkirurgisk afsnit.
Afdelingen har et operationsafsnit, et perfusionsafsnit, et AK-center og et forskningsafsnit.

Der er samlet ca. 176 fuldtidsstillinger fordelt på ca. 40 læger, 110 sygeplejestillinger, 10 lægesekretærer, 9 perfusionister og 3 i stabsfunktion.

Der udføres årligt ca. 3.500 operationer:


Hjerteoperationer:

 • 350 by-pass operationer
 • 400 hjerte/klap operationer
 • 80 kateterbaserede klapoperationer (i samarbejde med hjertemedicinsk afdeling)
 • 12 hjertetransplantationer
 • 20 kroniske lungeblodpropper
 • 75 udposninger på hovedpulsåren i brysthulen

Klassiske thoraxkirurgiske operationer:

 • 200 operationer for lungekræft
 • 70 operationer for spiserørskræft
 • 150 operationer for tragtbryst
 • 50 operationer for fuglebryst
 • 20 operationer for håndsved

Karoperationer:

 • 80 operationer for forsnævring af halspulsåren
 • 100 åbne operationer for udposninger på de store pulsårer
 • 100 kateter-operationer for udposninger på de store pulsårer (i samarbejde med Billeddiagnostisk afdeling)
 • 20 operationer for udposninger på hele hovedpulsåren (Thorakoabdominale aneurismer)
 • 200 by-pass operationer på ben
 • 10 operationer af metastaser i bughulen efer cancersygdom
 • 150 re-operationer for åreknuder
 • 100 ballonbehandlinger af blodkar (i samarbejde med Billeddiagnostisk afdeling)

Der er årligt ca. 3.500 patienter indlagt og 7.000 ambulante besøg.