Henvisning til AK-centret

AK-centret tilbyder patienter i længerevarende (> 1 år) antikoagulationsbehandling med vitamin K-antagonister oplæring i selvmonitorering. Efter oplæring er patienterne fortsat tilknyttet AK-centret. 

AK-centret foretager kvalitetskontrol af den enkelte patients behandling og rådgiver patienten med baggrund i patientens indrapporterede data om behandlingen. 

Patienter henvises af egen læge eller hospitalsafdeling til AK-centret med oplysning om:

  • CPR-nr., navn og adresse
  • Indikation for antikoagulationsbehandling
  • Begrundelse for henvisning til selvmonitoreret behandling
  • Medicin
  • Komorbiditet