Om afdelingen

Sengepladser, antal operationer, personalefordeling

Ledelse

Afdelinsledelse, overlæger og afdelingssygeplejersker

Lægesekretærer

Lægesekretærernes arbejdsopgaver og -områder

Sundhedsfaglige uddannelser

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

Forskning

Læs mere om afdelingens forskning på vores engelske hjemmeside