Indlæggelse eller ambulant behandling

Det afhænger af hvor i dit behandlingsforløb, du er, om du skal indlægges eller ej

Generelt om behandling af leukæmi

Hvad består behandlingen af, hvor skal du møde op, hvem møder du?

Information om de forskellige behandlingsformer

Medicinsk kræftbehandling, immunterapi, kemoterapi, kvalmebehandling, infektionsbehandling m.m.

Hjælp og støtte i dit sygdomsforløb

Mødesteder, patientforeninger, rehabilitering m.m.

Patientvejledninger

Specifikke vejledninger til de enkelte behandlinger, undersøgelser m.m.