Skadestue kompendiet er udarbejdet i henhold til de gældende behandlingsinstrukser i e-dok under AUH og i samarbejde med de kliniske afdelinger på AUH, der har tilknytning til Skadestuen i Akutafdelingen.

Instruksen har til hensigt at vejlede yngre læger i skadestuearbejdet og opstarte den initielle behandling. Formuleringerne er holdt korte og præcise og giver således ikke brugeren dybere indsigt i skadens behandling end den umiddelbart nødvendige. Ønsker brugeren en dyberegående forklaring henvises til instrukserne i e-dok.

Kompendiet orienterer om de generelle behandlingstiltag, men ofte er det virkelige billede mere broget, og i tvivlstilfælde bør den yngre læge søge råd hos den mere erfarne kollega.

De mest almindelige skader er inkluderet i dette kompendium, men den kan ikke forventes at være komplet dækkende for de skader, man kan støde på i skadestuen. Såfremt brugerne oplever mangler i indholdet eller har forslag til forbedringer modtages gerne skriftlig/mundtlig henvendelse herom.

NYT i kompendiet:

Achillessene ruptur 08/10-2019

Video med vinkeludmåling på colles fraktur. 30/7-19

Finger-håndskade, ny instruks Ny fil uploadet i dag 22/7-19

Børnefraktur oversigt

 

  PETMOE.jpg

Peter Mønsted
Skadestue Ansvarlig Overlæge
Akutafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Peter.Monsted@auh.rm.dk
Tlf. +45 23656581

Redigeret 11-10-2018 Peter Mønsted

Skulder/Overarm

Albue/underarm