Formål

Formålet med kurset er at give en generel teoretisk baggrund for protonterapi og specifikt for protonterapi på DCPT.

Deltagere kan ved kurset opnå generel forståelse for fysikken, usikkerheder, dosimetri, kvalitetssikring, radiobiologi samt den biologiske modellering involveret i protonterapi samt dosisplanlægning og håndtering af bevægelse og adaptation.

Mere praktiske forhold som udstyr og arbejdsgange introduceres både generelt og specifikt for DCPT.

For kræft i hjernen, hoved-hals-kræft, brystkræft og kræft i abdomen og pelvis skabes forståelse for muligheder for protonterapi og planer for introduktion af protokoller og behandling på DCPT.

Målgruppe

Stråleterapeuter, sygeplejersker, radiografer, læger og fysikere, der skal arbejde med protonterapi eller være involveret i selektion og henvisning af patienter til protonterapi.

Deltagere uden for Danmark er meget velkomne til at deltage. Sproget på kurset er fortrinsvist dansk og dermed rettet primært mod nordiske deltagere.

Hvornår

5-7 oktober 2020

Hvor

Konferencerum, plan 4, DCPT, AUH

Tilmelding

Tilmelding via dette link

Program

Se det foreløbige program for de 3 kursusdage nedenfor. 

Dag 1

10:10 Introduktion

10:30 Fysik

12:00 Frokost

12.30 Udstyr

14:00 Kaffe

14:30 Usikkerheder

16:00 Slut

Dag 2

8:00 Praktisk

9:30 Kaffe

10:00 Dosisplanlægning

11:30 Frokost

12:00 Håndtering af bevægelser og adaptation

13:00 Dosimetri og kvalitetssikring

14:00 Kaffe

14:15 Radiobiologi

15:45 Biologisk modellering

17:15 Slut

Dag 3

8:00 Hjernetumorer

9:00 Børn

10:00 Kaffe

10:30 Hoved-hals

11:30 Basis cranii

12:30 Frokost

13:15 Bryst

14:00 Abdomen og pelvis

14:45 Evaluering

15:00 Slut