I Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital (CSS-AUH) tilbyder vi diagnostik, behandling, kontrol og rådgivning af børn, unge og voksne med en sjælden, kompleks sygdom.

CSS-AUH ser patienter fra Danmark vest for Storebælt og for enkelte sjældne sygdommes vedkommende fra hele landet.

For oplysninger om sjældne sygdomme og deres organisation i sundhedsvæsenet henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside (National strategi for sjældne sygdomme):

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2014/national-strategi-for-sjaeldne-sygdomme
Man kan henvises til CSS via egen læge, speciallæge eller sygehusafdeling