Du får svar på dit EKG ved at henvende dig til din praktiserende læge, eller, hvis du er tilknyttet en afdeling på hospitalet, af en læge på den afdeling, der behandler dig.

Svartiden kan variere fra under en time til nogle dage, afhængigt af hvilke analyser, der skal laves. Resultatet foreligger med det samme, men det skal først tolkes af en læge.

Hvis du skal direkte til konsultation hos lægen, får du udskriften med i en brun pose. Ellers sender vi udskriften til lægen.