EKG-undersøgelsen kan vise, hvordan hjertet slår (hurtigt, langsomt, springer over et slag), og lægen kan ud fra det vurdere, hvordan hjertet har det.