Ambulant blodprøvetagning

Baggrund

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver på patienter, selvom disse er smittet med eller mistænkt for COVID-19. Her beskrives mulighederne for at få taget sådanne prøver i prøvetagningsenhederne på Aarhus Universitetshospital.

Fremgangsmåden gælder patienter der udviser symptomer på COVID-19 sygdom eller er COVID-19 positive, som samtidigt har et uopsætteligt behov for blodprøvetagning og/eller EKG pga. anden sygdom end COVID-19.

Fremgangsmåde

Analyserne rekvireres som vanligt.

Rekvirerende læge ringer til Blodprøver og Biokemi, tlf.: 7845 5252 og beder om blodprøvetagning på patient med COVID-19.

Her gives videre instruktioner. Patienter mistænkt for eller med COVID-19 sygdom må aldrig møde op på hospitalet uden forudgående aftale.

Spørgsmål?

Hans Vejersøe Gregersen

E-mail: hagreg@rm.dk
Telefon: 92 43 25 23

Mere information