Blodets evne til at størkne har afgørende betydning for en række patientgrupper:

  • patienter med øget blødningstendens.
  • patienter som har haft blodpropper.
  • kvinder som har haft gentagne spontane aborter eller andre særlige graviditetsproblemer.
  • familiemedlemmer til patienter med blødersygdom eller blodpropper.

På Klinik for Koagulation er vi specialiseret i at lave analyser af blodets størkningsevne.

Analyserne omfatter undersøgelser af de celler og proteiner, der indgår i blodstørkningn.