Du får svar på din blodprøve ved at henvende dig til din praktiserende læge, eller, hvis du er tilknyttet en afdeling på hospitalet, af en læge på den afdeling, der behandler dig. 

Svartiden kan variere fra under en time til nogle dage, afhængigt af hvilke analyser, der skal laves.