Aflevering 

Hvis du bliver behandlet på en hospitalsafdeling på Aarhus Universitetshospital, kan du aflevere din afføringsprøve på en af vores prøvetagningsenheder på Palle Juul-Jensens Boulevard.

Se kontaktinfo, prøvetagningsenheder.

Afføringsprøven kan afleveres inden for vores åbningstider på hverdage mellem kl. 7.00 og 15.00.

Husk at prøven skal være fra samme dag! (eller senest fra dagen før).

Forsendelse

Send prøven som Quickbrev
Det er vigtigt, at prøven kommer hurtigt frem til hospitalet, for at den er brugbar. Ellers risikerer du, at prøven skal tages om.

Du skal derfor altid sende brevet som Quickbrev.

Du kan ikke sende Quickbrev fra en postkasse!
Quickbrev skal afleveres på posthus eller i postbutik.

Hvis du har fået udleveret en fortrykt kuvert af hospitalet eller egen læge, skal du sende din afføringsprøve i den.

Hvis det ikke er tilfældet, skal du sende prøven til Blodprøver og Biokemi på den hospitalsadresse, hvor du bliver behandlet.

Se kontaktinfo, prøvetagningsenheder.

Hvis du er tilknyttet din praktiserende læge, skal du sende prøven til Blodprøver og Biokemi, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Krydspunkt C303, Plan 2, 8200 Aarhus N. 

Husk:

  • Porto
  • Send samme dag som prøven er lavet

Send IKKE fredag, lørdag og dagen før en helligdag – af hensyn til holdbarhed.


Link Patientvejledning Calprotectin