Billede af fuldautomatisk 24-7 laboratorium

Om Blodprøver og Biokemi

Om de opgaver afdelingen udfører i forhold til patienter på hospitalet og for andre interessenter. Her kan du også finde information om ansatte, akkreditering og se vores årsberetning. 
 

Analysefortegnelsen

Oplysninger om klinisk biokemiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Nyhedsbreve

Blodprøver og Biokemis nyeste nyhedsbreve til hhv. kliniske afdelinger på og uden for Aarhus Universitetshospital samt til praktiserende læger, privathospitaler og speciallæger.

Almen Praksis

Relevant information til praktiserende læger og speciallæger. Herunder kontaktoplysninger til de laboratoriefaglige konsulenter og den mobile laboratorietjeneste.

Den Mobile Prøvetagningsenhed

Information om hvornår man som læge har mulighed for at gøre brug af Den Mobile Prøvetagningsenhed, hvordan man griber det an, og hvem man evt. kan kontakte.

Forskning og Udvikling

Generelt om afdelingens forskning og aktiviteter.

Uddannelse

Om uddannelse af speciallæger i klinisk biokemi, bioanalytiker-uddannelsen og undervisning på medicinstudiet og på ph.d.-uddannelsen.