Medicinsk behandling af Crohns sygdom og colitis ulcerosa

Der skelnes mellem medicin, der skal bringe aktiv sygdom i ro, og behandling der kan bruges til at forebygge opblussen. Nogle medicintyper kan bruges i begge situationer, men ofte med forskellig dosis. Det kan dreje sig om:

5-ASA

Binyrebarkhormon

Biologisk lægemiddel

Immunhæmmende behandling

Kost/vitamintilskud