Uddannelse og Arbejdsmiljø varetager opgaver vedrørende:

 • Organisationsudvikling, understøttelse af processser, omstrukturering og reorganisering m.v.
 • TULE (Trivselsundersøgelse og ledelses evaluering)  
 • Strategi for og planlægning af kompetenceudvikling
 • Planlægning af lokale kurser og temadage, center-/afdelingsledelsesseminarer 
 • Lederudvikling, ledersparring og coaching
 • Introduktion af nyansatte
 • Administration af centrale uddannelsesmidler
 • Koordinering og planlægning af hospitalets uddannelsesforpligtelser både vedr. erhvervsuddannelserne samt de mellemlange videregående uddannelser
 • Sagsbehandling vedrørende henvendelser fra erhvervsskoler, Via University College, Region Midtjylland m.fl.
 • Evaluering af og opfølgning på hospitalets tilrettelæggelse af uddannelsesforløb
 • Arbejdsmiljørådgivning af ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper