Økonomienhedens primære arbejdsområder er:

  • Udarbejdelse og løbende ajourføring af hospitalet budgetter
  • Månedlig budgetopfølgning
  • Kvartalsrapportering til Regionen
  • Beregning af takster for højt specialiseret behandling (l/l-takster)
  • Månedlige prognoser for udenregionale indtægter
  • Interne kvote- og betalingsordninger
  • Udgifts-/omkostnings-/forbrugsanalyser
  • Ad hoc koordinering og sagsbehandling inden for økonomiområdet