Ledelse af Økonomi og Planlægning:

Gunhild Birkemose, Leder af Økonomienheden, Aarhus UniversitetshospitalØkonomichef

Gunhild Birkmose

Tlf.: 4224 3310
E-mail: gunhbirk@rm.dk

Primære ansvarsområder:
Leder af Økonomi og Regnskab

Økonomienheden

Opgaver, ansatte m.m.

Regnskabsenheden

Opgaver, ansatte m.m.

Forskningsstøtteenheden

Opgaver, ansatte m.m.

Afdelingssupport

Opgaver, ansatte m.m.

Planlægningsenheden

Opgaver, ansatte m.m.