Stabssekretariatet er sekretariat for Hospitalsledelsen og Hospitalsstabens centrale sekretariat. 

Hvis du ønsker at træffe en aftale med et medlem af Hospitalsledelsen, kan du kontakte Stabssekretariatet.

Det er Stabssekretariatet, der bestyrer hospitalets hovedpostkasser og leverer sekretariatsbetjening til en række ledelses- og samarbejdsfora, råd og udvalg. 

Organisatorisk er Stabssekretariatet en del af afdelingen Økonomi og Planlægning

   Kontakt

   Find vej