Yngre lægers overenskomst muliggør, at du som Yngre Læge kan få tilbudt en af Aarhus Universitetshospitals lægeboliger, mens du er ansat på hospitalet.

Huslejen pr. kvadratmeter er fastlagt i overenskomsten for Yngre Læger. Alle lægeboliger er på mindst 3 værelser.

Yngre Lægers Boligudvalg har i samarbejde med sygehusledelsen udarbejdet en politik for fordeling af lægeboliger blandt ansøgere og for behandlingen af ansøgning om dispensation.

Klik her for at se Boligoversigten.
Klik her for at se fordelingen af boliger.

Kontakt AUH

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 
8200 Aarhus N 

Telefon: 7845 0000

Skriv til hospitalet

Administratorer


Bente Gammelgaard Andersen
7845 0644
bentande@rm.dk