Når unge med cystisk fibrose flytter hjemmefra - en udfordring for de unge og deres forældre

Oversigt over projekter under Forskningsprogrammet Patientinvolvering

Projektitel 

Projektansvarlig

Uddannelse i patientinvolvering – tilsigtede og utilsigtede virkninger af et kompetenceudviklingsforløb Kirsten Beedholm

Tæt kontrol af sygdomsaktivitet blandt patienter med leddegigt

Annette De Thurah
Pårørendes tilstedeværelse ved hjertestop i intensivafdeling Anne Sophie Ågård 
DiabetesFlex – Anvendelse af PRO-data i behandlingsforløbet for patienter med diabetes sammenlignet med vanlig behandlingsforløb Annesofie Lunde Jensen
Kortlægning af patientforløb ved cytoreduktiv kirurgi og Hypertherm Intraperitoneal Chemoterapi (HIPEC) Lene Seibæk og Henriette Vind Thaysen
Fatigue blandt patienter med tarmsygdom og fatigue i baggrundsbefolkningen Palle Bager
Patientstyrede indlæggelser i psykiatrien Trine Ellegaard
Udvikling af en intervention til at styrke sundhedskompetence og adherence blandt afrikanske hiv-smittede i Danmark Charlotte Dyrehave
Unge med psoriasis og deres familier – udvikling af struktureret patientuddannelse Gitte Susanne Rasmussen
Patientinvolvering i udvikling af differentierede patientforløb for kvinder med brystkræft Annette Zøylner
Ungeklinik udenfor hospitalet Jeanette Finderup
Fælles beslutningstagning ved dialysevalg Jeanette Finderup
Patientrapporterede oplysningers virkningsmekanismer i det ambulante opfølgningsforløb for epilepsi Caroline Trillingsgaard Mejdahl
Fra ventetid til forberedelse – præoperativ optimering på patientens præmisser Anne Beck
Selvadministration af patientens egen medicin under indlæggelse – patientinvolvering, medicineringsfejl og sundhedsøkonomi Charlotte Arp Sørensen
Ledelse af forandring i en systematisk implementering af patientinvolvering Kathrine Håland Jeppesen
Online mindfulnesstræning mod stress, angst og depression blandt tidligere bryst- og prostatakræftpatienter Eva Rames Nissen
Konsultation med feedback – et dialogbaseret redskab til personlige forløbsplaner gennem systematisk patientinvolvering Pernille Christiansen Skovlund