GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital har til opgave at monitorere kliniske forsøg med lægemidler og medicinsk udstyr samt vejlede forskere i efterlevelse af GCP-reglerne, udformning af forsøgsbeskrivelse og anmeldelse og afrapportering til myndighederne. GCP-enheden kan benyttes af forskere med tilknytning til hospitaler og universiteter i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Flere oplysninger om GCP-enheden findes på www.gcp-enhed.dk