Aarhus Universitetshospital vil gerne skabe så gode rammer som muligt for alle forskere – såvel unge som senior forskere. Derfor har hospitalet en række tilbud, som forskerne kan benytte sig af – f.eks. hjælp til fondsansøgninger, litteratursøgning og udarbejdelse af den finansielle rapporter til H2020 EU projekter.