Forskningsrådet er et strategisk, rådgivende og retningsgivende råd, som er nedsat for at styrke og synliggøre forskningen på Aarhus Universitetshospital.

Formål

  • Medvirker til at udstikke mål, rammer og strategi for forskningen på AUH
  • Medvirker til at udvikle og synliggør forskningen og forskningsmiljøerne på AUH
  • Rådgiver Hospitalsledelsen i strategiske spørgsmål om forskning

Rådgiver Hospitalsledelsen ift. lokale, regionale, nationale og internationale forskningsagendaer.

Medlemmer