Det overordnede tema for dette forskningsprogram er ”Fra sygdom til hverdagsliv”, hvor hverdagsliv betyder evnen til at mestre dagligdagsfunktioner og leve et meningsfuldt liv på lige fod med andre borgere. Emnet for forskningsprogrammet er derfor rehabilitering af alle patienter i kontakt med hospitalet.

Der er i Danmark en øget interesse for rehabilitering, idet udbyttet af rehabilitering har både menneskelig og samfundsmæssig gevinst. I "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet" beskrives rehabilitering som en proces, der inddrager patientens hverdagsliv, omgivelser og forudsætninger. Endvidere skal rehabiliteringsprocessen være tværfaglig, tværsektoriel og evidensbaseret.
Forskningsprogrammets formål er at fremme patientens rehabilitering på et forskningsbaseret grundlag i hospitalsregi. Rehabilitering dækker både sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelse, diagnostik, pleje, behandling og genoptræning. Forskningsprogrammet rummer derfor alle sundhedsfaglige discipliner med fokus på det hele patientforløb og særligt tværfaglig forskning med brug af forskellige videnskabelige kompetencer for at skabe sammenhæng mellem det, der forskes i og faktuel klinisk praksis.

Forskningsprogram om rehabilitering (pdf)
 


Marselisborgcentret. Rehabilitering i Danmark: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret. 2004.