Projektansvarlig: Annelise Norlyk, Adjunkt, Ph.d., Ortopædkirurgisk Afdeling E, Aarhus Universitetshospital, email: an@sygeplejevid.au.dk
Projektgruppen ud over projektansvarlig: Klaus Kjær Petersen, overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Aarhus Universitetshospital
Adjunkt, Ph.d., Bente Martinsen, Sektion for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
 

Beskrivelse af projektet

Patienter der får lavet en benamputation repræsenterer en mangefacetteret patientgruppe med komplekse problemstillinger af både fysiologisk og psykosocial karakter. Patienterne står overfor at skulle håndtere mange udfordringer og gennemgribende forandringer, som spiller væsentligt ind på deres liv. Imidlertid er patienternes eget perspektiv i forbindelse hermed sparsomt belyst.

Projektets fokus er at udforske patienternes egne oplevelser, tanker og erfaringer i det postoperative forløb.

Formål

Formålet med projektet er at tilvejebringe ny viden i forhold til følgende spørgsmål:

  1. Hvordan oplever patienterne den postoperative periode, og hvad oplever de som væsentligt for et vellykket rehabiliteringsforløb?
  2. Hvordan oplever patienterne, at livet forandrer sig, og hvordan tilpasser de sig det ændrede liv?
  3. Hvilke egne kræfter og ressourcer oplever patienterne, de kan mobilisere, og hvordan beskriver de dem?

Metode

Undersøgelsen har sin videnskabsteoretiske forankring i fænomenologi, og bygger på Reflective Lifeworld Research. Der indgår 12 patienter i studiet. Patienterne interviewes tre gange, ca. 2 uger, 3 måneder og 6 måneder efter udskrivelsen for at følge restitutionsforløbet over tid.

Projekt indskriver sig under forskningsprogrammet gennem sit fokus på betydningen af den eksistentielle dimension for patientens oplevelse af forløbet.