Projektansvarlig: Susan Larsen, Klinisk Sygeplejespecialist
Vejledere:
Charlotte Delmar, Professor, Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet.
Niels Frost Andersen, Overlæge, Hæmatologisk afd R, Aarhus Universitetssygehus
Annelise Norlyk, Adjunkt, Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet.

Projektets forankring: Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetssygehus


Beskrivelse af projektet

Baggrund

Der diagnosticeres 2350 nye hæmatologiske cancertilfælde årligt i Danmark og udviklingen af nye og mere målrettede behandlinger har betydet længere overlevelse for de hæmatologiske cancerpatienter. Hæmatologiske patienter har ofte flere ikke planlagte indlæggelser i deres behandlingsforløb end andre cancerpatienter, begrundet i dels deres sygdom og dels komplikationer til de lange behandlingsforløb.
Ikke planlagte indlæggelser har konsekvenser for patienternes muligheder for at få størst mulig effekt af behandlingen. Indlæggelse kan resultere i udsættelse af næste kemoterapi eller at dosis må nedsættes.
Ikke planlagte indlæggelser har også konsekvenser for patienternes oplevelse af et sammenhængende og meningsfuldt behandlingsforløb. De kan blive i tvivl om der er styr på forløbet.

Projektets fokus

Studie af ikke planlagte indlæggelser i hæmatologiske patientforløb og deres betydning for patienterne og deres behandling.
To tilgange til ikke planlagte indlæggelser

  • En ”klinisk organisatorisk” tilgang – her ses på omfang, årsager og konsekvenser for behandlingen.
  • En ”patient” tilgang – her ses der på hvordan patienterne oplever og forstår de ikke planlagte indlæggelser

Formål

Projektets formål er at beskrive omfang og årsager til ikke planlagte indlæggelser og deres evt. konsekvenser for patienter og deres behandling.

Metode

Projektet er ”curiosity driven” da der er sparsom litteratur på området når det gælder hæmatologiske patienter både hvad angår kvalitative og kvantitative studier.
Studie 1: Prospektivt deskriptivt studie af ikke planlagte indlæggelser gennem et år. Variablerne er : sociodemografiske data, diagnose, årsag til indlæggelse, specifikke symptomer, comorbiditet, hvor i behandlingsforløbet er patienten, tidspunkt for sidste kemoterapi, længde af indlæggelsen.
Studie 2: Kvalitativt studie hvor fokus er via kvalitative interviews at undersøge patienternes erfaringer og oplevelser med ikke planlagte indlæggelser. Hvilke tanker gør patienterne sig i forhold til indlæggelsen og deres rolle i den.

Relation til forskningsprogrammet

Det personcentrerede og omsorgsetikken er referenceramme og værdigrundlag for projektet.
Projektet kan bidrage med empiri /fund der har kommunikativ og etisk karakter.
Projektet kan evt. bidrage med nye interventioner i forhold til et personcentreret sundhedsvæsen.