Projektansvarlig: Hanne Aagaard, Adjunkt, Ph.d. Børneafdelingen, AUH &
Sektion for Sygepleje, AU
Projektgruppen ud over projektansvarlig: Mette Kold Madsen,
Sygeplejerske, Cand. Cur., Børneafdeling A6, AUH
Den afdeling projektet er forankret i: Neonatalafsnittet og Intensiv
Neonatalafsnit, Børneafdelingen, AUH

Beskrivelse af projektet

Baggrund

Studiet indgår som en del af et større implementeringsstudie på
Neonatalafsnittet og Intensiv Neonatalafsnit, Børneafdelingen, AUH.
Implementeringen af NIDCAP® (Newborn Individualized Developmental Care
Assessment Program) med efterfølgende etablering af NIDCAP®
Træningscenter og certificering ud fra internationale NFI rekommandationer,
bidrager til at sikre kvaliteten af den pleje og behandling, som tilbydes det
nyfødte barn og forældrene.

Projektets fokus

Viden om selvværd hos forældre til for tidlig fødte børn er næsten ubeskrevet. En undersøgelse af dette emne kan bidrage med implikationer for praksis og indgår som en indikator for NIDCAP® interventionens implementeringsgrad.

Formål

At undersøge, hvordan selvværdet opleves af forældre til et for tidligt født barn før 32. gestationsuge.

Metode

En kvalitativ interviewundersøgelse

Relation til forskningsprogrammet

Et stærkt samspil mellem forældre og det for tidlig fødte barn understøttes gennem tidlig individuel involvering af forældrene i omsorgen af barnet på neonatalafdelingen, hvor personalet anerkender, inkluderer og respekterer forældrenes unikke status, som barnets nærmeste omsorgsgiver.

NIDCAP® er en tværfaglig habiliteringsproces, der fremmer forældrenes tilknytning til det for tidlig fødte barn gennem tidlig involvering og såvel verbal som non-verbal kommunikation, og dermed udvikler forældrekompetencen.

Studiets fund forventes at kunne bidrage til at de sundhedsprofessionelle etablerer de nødvendige rammer for forældrene, således at de involveres både relationelt og kommunikativt i den daglige omsorg af barnet og derved skaber rammen for at forældrenes kompetencer styrkes.