Oversigt over projekter under forskningsprogrammet Kommunikation og etik:
  1. Pia Riis Olsen, Onkologisk Afdeling: Social støtte til mennesker med primær malign hjernetumor og deres familie – et mix methods og longitudinalt interventionsstudie af en netværksbaseret indsats.
  2. Karin Bundgaard, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling: Personfokuseret situationsbestemt sygepleje på kort tid.
  3. Annelise Norlyck, Ortopædkirurgisk Afdeling: Patienters oplevelse af processen efter en benamputation
  4. Tina Wang Vedelø, Neurokirurgisk Afdeling: Fra begrundet mistanke til diagnosen malign hjernetumor er stillet. Hvilke oplevelser har patienter i pakkeforløb for kræft i hjernen?
  5. Sara Ravn, Onkologisk Afdeling: Støtte til pårørende til et familiemedlem med primær malign hjernetumor
  6. Susan Larsen, Hæmatologisk Afdeling: Ikke planlagte indlæggelser hos hæmatologiske patienter
  7. Helle Nordestgaard Matthiesen, Onkologisk Afdeling: Døden som eksistentielt naturligt?
  8. Karen Henneberg, Onkologisk Afdeling: Senfølge projekt for patienter behandlet for hoved/hals kræft
  9. Mette Kold Madsen, Børneafdeling A: For tidligt fødte børn og forældrenes selvværd