Forskningsprogrammet: Kommunikation og Etik

Nyhedsbrevet udkommer to gange om året; maj og november.
Gør gerne opmærksom på nyhedsbrevet til dine kollegaer. 
Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet her 
 

Bevillinger

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Komite: kr. 450.000 til projektet: Social støtte til pårørende, onkologisk afdeling (professor Charlotte Delmar og ph. d. studerende Sara Ravn)
MVU puljen: kr. 334.000 til projektet: A nursing intervention for testing and implementing a communication tool for the conscius mechanically ventilated patient in the intensive care unit (lektor Pia Dreyer og præ-ph.d studerende Anna Holm)
 

Efteråret har været præget af mange spændende aktiviteter for forskergruppen

N-Vivo

Den 5. og 6. november deltog 15 forskere med forskellige forudsætninger på et veltilrettelagt kursus, arrangeret af Analytics Group ved Aarhus Universitet.

To workshops med professor Peter Dahler-Larsen

Den 10. og 14. november havde professor Peter Dahler- Larsen taget vejen fra Københavns Universitet for at berige os med sin viden om programteori og virkningsevaluering. Når sundhedsfaglige projekter har mekanismer, processer eller organisatoriske elementer i sit design, er denne evalueringsform yderst velegnet til at måle effekt. Dagene var tilrettelagt med oplæg, diskussioner i plenum samt arbejde med deltagernes egne projekter. Workshop dagene var en fortsættelse af samarbejdet fra efteråret.

Temadag: Det Personcentrerede Sundhedsvæsen

Når begreber som fx brugerinvolvering, patientinddragelse, mennesket først og individet i centrum er på den sundhedspolitiske dagsorden bliver det i en forskningsmæssig sammenhæng vigtigt at klargøre, hvad der tales om, og hvad der overses. Professor Mogens Pahuus (Aalborg Universitet) og professor Kari Martinsen (Harstad University College) hjælper den 5. december forskergruppen med at klargøre og sætte begreberne i forhold til hinanden. 


Invitation til tværfaglig konference for sundhedsprofessionelle den 23. april 2015

Evidensbaseret praksis versus praksisbaseret evidens, Aarhus Universitet
Flyer, kan rekvireres ved henvendelse til: cd@ph.au.dk 
 

Status på projekter indtil dags dato

Ph.d projekter

Patienter i pakkeforløb for kræft i hjernen, Neurokirurgisk afdeling, cand.cur Tina Wang Vedelsø.
Vejledergruppe: Koordinerende lærestolsprofessor Jens Chr. H. Sørensen, professor Charlotte Delmar (hovedvejleder)

Social støtte til pårørende, Onkologisk afdeling, cand.cur Sara Ravn.
Vejledergruppe: Klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen, professor Charlotte Delmar (hovedvejleder)

Ikke planlagte indlæggelser hos hæmatologiske patienter, Hæmatologisk afdeling, cand.cur Susan Larsen.
Vejledergruppe: Overlæge Niels Frost Andersen, lektor Annelise Norlyk, professor Charlotte Delmar (hovedvejleder)

Stress, stress reactions and coping strategies among patients with severe somatoform disorders, Klinikken for Funktionelle lidelser, MA kognitiv terapeut Annemette Bondo Lind.
Vejledergruppe: Psykologiprofessor Klaus Nielsen (hovedvejleder), professor Charlotte Delmar

Palliativ medicin og tværfaglighed – den højtspecialiserede konference, Onkologisk afdeling, cand.med. Dorte Lange Høst
Accepted to be enrolled 1 November 2014.
Vejledergruppe: Lægefaglig professor Anders Bonde Jensen (hovedvejleder), professor Charlotte Delmar

Postdoc projekter

Netværksfokuseret kræftomsorg, Onkologisk afdeling.
Projekt – og styregruppe: Klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen, projektsygeplejerske Hanne Simonsen, læge Slavka Lukakova, afd.sygeplejerske Dorte Mortensen, oversygeplejerske Morten Keller, professor Charlotte Delmar

Personfokuseret forløbskoordination, Kir. gastroenterologisk afdeling.
Projektgruppe: Klinisk sygeplejespecialist Karin Bundgaard, kontinuerligt 1-2 sygeplejefaglige bachelor studerende, professor Charlotte Delmar (vejleder)

CuraVivo: Lys, lyd og systematisk information til voksne patienter med akut opstået hjerneskade, Neurokir. Afdeling.
Projektgruppe: Klinisk sygeplejespecialist Leanne Langhorn, koordinerende lærestolsprofessor Jens Chr. H. Sørensen, professor Ingrid Egerod RH, forskningssygeplejerske Lena Aadal, forskningssygeplejerske Hammel Neurocenter, forskningsleder Ingrid Poulsen Glostrup, firmaet Chromaviso
 
Transition og kommunikation på tværs af alder, køn og diagnose-forløbsstudie, Hjertemedicinsk afd., børneafdelingen og nyremedicinsk afd.
Projektgruppe: Forskningssygeplejerske Jette Svanholm, adjunkt Hanne Aagaard, forskningssygeplejerske Mette Spliid Ludvigsen (nu i andet job)

Being awake and mechanical ventilated – from ICU to home. Et paraplyprojekt med 3 ph.d studier, Anæstesi/intensiv.
Projekt-styregruppe: Klinisk sygeplejespecialist Pia Sander Dreyer, professor Else Tønnesen, professor Charlotte Delmar. Præ- ph.d. studerende Anna Holm deltager i dette forskningsprogram

Livet efter en benamputation, Ortopædkirurgisk afdeling.
Projektgruppe: Adjunkt Annelise Norlyk (nu i andet job), overlæge Klaus Kjær Petersen

Forskerspirer projekter

Senfølgeprojekt for patienter behandlet for hoved/hals kræft, Onkologisk afdeling.
Projektgruppe: Specialeansvarlig sygeplejerske Karen Henneberg, afd.sygeplejerske Anja Duus Andresen, overlæge Kenneth Jensen, overlæge Hanne Primdahl (vejleder)

Døden som eksistentielt naturligt? Det Palliative Team.
Projektgruppe: Klinisk sygeplejespecialist Helle Nordestgaard Matthiesen, Det palliative Team, professor Charlotte Delmar (vejleder)

For tidligt fødte børn og forældrenes selvværd, Børneafdelingen.
Projektgruppe: Projektsygeplejerske Mette Kold Madsen, klinisk sygeplejespecialist Hanne Aagaard (vejleder)

Person Centred Care (PCC), Hjertemedicinsk amb.
Projektgruppe: Forskningssygeplejerske Jette Svanholm, uddannelsesansvarlig Irene Sommer, sygeplejerske Helena Friis Jensen, sygeplejerske Anne Marie Laustsen, professor Charlotte Delmar (vejleder)

Deltagelse i pårørendegruppe, Hjertemedicinsk afdeling.
Projektgruppe: Klinisk sygeplejespecialist Inge Schøjdt (vejleder), sygeplejerske Helena Friis Jensen, sygeplejerske Anne Marie Laustsen

Sundhedsvidenskabelige kerneopgaver og effekten af kliniske retningslinjer. Kommende ph.d projekt, Onkologisk afdeling.
Projektgruppe: Klinisk sygeplejespecialist Anne-mette Iversen, professor Jan Mainz, filosofilektor Keld Thorgaard, professor Charlotte Delmar (hovedvejleder)